Rivningsfirma Stockholm

Allt inom rivning | 08-750 90 93

Tjänster inom rivning
bygg och sanering

ER RIVNINGSFIRMA I STOCKHOLM

Är det dags att riva i hemmet, företagslokalen eller en hel byggnad? Vi utför rivning av allt från små projekt såsom badrum till rivning av hela hus och annan infrastruktur.

Säker rivning kräver goda kunskaper. Många äldre byggnader kan innehålla skadliga material såsom PCB eller asbest. Oförsiktig rivning kan också ge upphov till skador på både personer och byggnader. Därför är det mycket viktigt att ha goda kunskaper om byggnadskonstruktion och om hur man river på ett tryggt sätt för att undvika att det sker olyckor.

Vill du komma i kontakt med en erfaren och säkerhetsmedveten rivingsfirma i Stockholm? Vi erbjuder kostnadsfri offert!

Telefon: 08-750 90 93

Epost: [email protected]

Vid sidan av rivningsarbeten erbjuder vi en rad andra tjänster inom bygg och städ, bland annat håltagning, slipning av betonggolv, sanering, transport, flytt, demontering, golvslipning, uthyrning av personal med mera.

Tar rivningsuppdrag av alla slag

Vi är en mycket erfaren rivningsfirma i Stockholm och tar oss an nästan alla typer av rivningsarbeten. Mindre arbeten kan göras manuellt med handverktyg medan större rivningsprojekt kräver grövre utrustning.

Viktigt att komma ihåg vid rivning är att det kan krävas rivningslov, åtminstone inom detaljplanerat område. Hör av er till oss så kan vi svara på vad som brukar gälla i respektive fall eller hör av er till kommunen för att få detaljerad information om just era byggnader.

Dammfri rivning

När vi genomför rivningar försöker vi arbeta så dammfritt som möjligt. Det är extra viktigt när det handlar om rivning av enskilda utrymmen i en byggnad. Vi gör vårt yttersta för att påverkan i övriga rum skall bli minimal och skärmar därför av rivningsutrymmet mycket noga.

Ett klassiskt exempel är rivning av ett badrum eller ett kök som skall renoveras. Här Ser vi till att rivningen görs på ett sätt som genererar så lite damm som möjligt och tar hand om rivningsmassorna efterhand. Rummet förseglas så att det inte sprids damm och smuts till övriga delar av huset.

Större rivningsprojekt

Vid större rivningsprojekt såsom rivning av hela byggnader eller infrastruktur såsom en bro eller en tunnel krävs noggrann planering. Till att börja med måste man se till att ha alla tillstånd redo och att säkra av området så att ingen i omgivningen kommer till skada. Anslutningar såsom vatten, el och avlopp stängs av och vi kontrollerar området för att säkerställa att det inte finns några hälsofarliga ämnen i konstruktionen. Skulle vi upptäcka sådana ämnen anpassas rivningsarbetet och skyddsutrustningen till detta.

Vi demonterar först ytskikten och därefter utförs det grövre rivningsarbetet av själva strukturen.

Vi tar hänsyn till miljön

När vi river ser vi till att alla rivningsmassor, avfall och material som går att återvinna tas om hand på rätt sätt. Vi har samarbeten med certifierade aktörer som ser till att alla material hamnar på rätt plats så att vår miljöpåverkan minimeras. Vi ser det som en stor fördel att vara noga med att sortera rivningsmassorna så att så mycket som möjligt går att återvinna istället för att enbart bli fyllmassor.

Har ni behov av en rivningsfirma i Stockholm? Hör av er till oss så kommer vi ut och besiktar samt ger er en detaljerad offert.

Vi river med säkra och dammfria metoder - anlita en kunnig rivningsfirma i Stockholm!