Asbestsanering Stockholm

Asbestsanering i Stockholm

Vi kan utföra säker asbestsanering i hela Stockholm med omnejd. Vår personal har de utbildningar och certifikat som krävs för att få hantera och sanera asbest. Arbetsmiljöverket har omfattande regler kring hur ett företag får hantera och sanera asbest. Det är för att asbest är ett mycket hälsofarligt ämne som kan ge bestående skador på framförallt ögon och lungor. 

Asbest var ett vanligt byggmaterial mellan 1930-1980 men förbjöds 1982 då man upptäckte att det ledde till en rad sjukdomar. När det var tillåtet användes det mycket eftersom det är mycket effektivt som isolering och dessutom tål hög värme. Tyvärr finns asbest kvar i många äldre svenska byggnader. Vid tiden man slutade att använda det hade man hunnit bygga in 400 000 ton asbest i hus och fastigheter. Asbest är inte farligt när de får vara orört. Det är när det går sönder och de små fibrerna sprids i luften som det blir hälsovådligt för människor och djur.

Kontakta oss för en kostnadsfri offert på asbestsanering!


asbestsanering Stockholm

Asbestprov och sanering innan renovering

Många tänker inte på att asbest kan finnas i kakelfogar, under plastmattor, i isolering, garagetak och ventilation. Därför händer det ofta att oskyddade hantverkare påträffar asbest när de skall renovera. Asbest är lömskt då skadorna inte märks direkt utan ger sig tillkänna först 20-30 år efter att man blivit exponerad. Man alltid göra asbestprov innan man börjar renovera på ställen där det kan finnas asbest. 

Vi kan hjälpa dig med provtagning och sanering av asbest i de fall då det behövs. Låt oss som arbetar professionellt med sanering avlägsna asbesten så att du själv och människorna i din omgivning inte kommer till skada. 

Sanering av klotter och rengöring av fasad

Har er fastighet eller byggnad råkat ut för en klottrare eller behövs det bara en ordentlig rengöring av fasaden? Vi kan sanera klotter och tvätta er fasad på ett skonsamt och effektivt sätt. 

En illa åtgången fasad lockar till vandalisering vilket kan leda till ytterligare förfall och ökad otrygghet för de som vistas i fastigheten. Vi kan snabbt vara på plats och åtgärda problemet. Med vår rengöringsmetod blir fastigheten som ny. Vi åtar oss uppdrag från företag, BRF:er, kommun och privatpersoner. 

Rengöring och sanering i Stockholm

Vi rengör och sanerar där det behövs och erbjuder förutom asbest- och klottersanering samt fasadrengöring även:

  • Mögelsanering - Vi tar bort illaluktande och skadligt mögel

  • Marksanering - Låt oss hjälpa dig avlägsna olja och andra typer av markföroreningar.

  • Sanering vid fuktskador - Vi frilägger rör samt sanerar runt fuktskadade områden. 

  • Luktborttagning - Röklukt eller andra typer av icke önskvärd lukt avlägsnar vi på ett effektivt sätt. 

  • Rengöring av ventilation - Säker och regelrätt rengöring av ventilation i alla typer av fastigheter

  • Rengöring av avlopp och rör - Slipp stopp och bekymmer med avloppet genom noggrann rengöring av rören. 

Kontakta gärna oss om du är intresserad av våra tjänster eller har frågor kring annan typ av rengöring eller sanering. 

Håltagning med effektiva metoder