Tjänster

Vi erbjuder flertalet olika tjänster till företag, privatpersoner eller bostadsrättsföreningar. Läs mer om dem här nedan. 

Bemanning

Vi kan förse ditt byggprojekt med duktiga och erfarna byggkonsulter och bemanning till både korttids. och långtidsprojekt. I vissa fall kan vi hitta bemanning med kort varsel men det bästa är alltid att kontakta oss i god tid. 

Betonghåltagning

Att göra nya hål i en betongyta är vanligt vid renovering eller ombyggnation. Vi har maskiner och kunnig personal som kan hjälpa till detta. Läs mer om betonghåltagning.

Friläggning av rör

Av oss kan du få hjälp att frilägga de utsatta rören vid en fuktskada. 

Rivning

Hos oss finns resurser för både stora och små rivningsjobb. Vi sätter säkerhet och miljö högt och ser alltid till att återvinna avfallet på ett bra sätt.

Sanering

Asbestsanering, klottersanering, luktsanering, marksanering, mögelsanering samt rengöring av avlopp, fasad, rör och ventilation kan vi utföra säkert och effektivt. Läs mer om sanering här.

Stambyte

Vi är experter på stambyte och har många nöjda kunder. 

Håltagning med effektiva metoder