Tjänster

Vi erbjuder flertalet olika tjänster till företag, privatpersoner eller bostadsrättsföreningar. Läs mer om dem här nedan. 

Vatten och avlopp

Vi utför en rad olika tjänster inom vatten och avlopp såsom 

  • Avloppsrensning
  • Cisternkontroll
  • Fräsning
  • Rörinfodring
  • Rörinspektion
  • Slamsugning
  • Spolning av markledning
  • Stamspolning

Betonghåltagning

Att göra nya hål i en betongyta är vanligt vid renovering eller ombyggnation. Vi har maskiner och kunnig personal som kan hjälpa till detta. Läs mer om betonghåltagning.

Friläggning av rör

Av oss kan du få hjälp att frilägga de utsatta rören vid en fuktskada. 

Rivning

Hos oss finns resurser för både stora och små rivningsjobb. Vi sätter säkerhet och miljö högt och ser alltid till att återvinna avfallet på ett bra sätt.

Sanering

Asbestsanering, klottersanering, luktsanering, marksanering, brandskadesanering, mögelsanering samt rengöring av avlopp, fasad, rör och ventilation kan vi utföra säkert och effektivt. Läs mer om sanering här.

Transport 

Låt oss sköta transporten vid exemeplvis flytt, avfallsdisponering, poolfyllning eller trädfällning.

Håltagning med effektiva metoder