Håltagning Stockholm

Håltagning i alla slags byggmaterial

Vi utför håltagning i Stockholm i alla slags byggnadsmaterial och med en mängd beprövade och förekommande metoder. Håltagning kan behövas vid ett flertal tillfällen. Några exempel är när man önskar avlägsna en vägg för att få en öppen planlösning, när man behöver utöka ett schakt för en hiss eller en rymligare trappa eller för att ge plats åt installationer såsom el eller VVS i en befintlig byggnad.

Vi ser till att håltagningen utförs med rätt metod utifrån rådande förhållanden, effektivt och utan skador på kringliggande strukturer.

Kontakta oss för en kostnadsfri offert på håltagning!


Betonghåltagning

Vi erbjuder håltagning i materialet betong. Att ta nya hål i betong är vanligt vid renoveringar eller ombyggnationer då man behöver dra om ledningar, rör eller kablar. 

Oavsett vad du behöver hålet eller hålen till så kan vi hjälpa till. Vi har bra maskiner för betonghåltagning som gör att vi kan ta hål i den önskvärda storleken. Betongväggar, -golv och -tak kan ha olika tjocklekar och olika mycket armering. Vi erbjuder håltagning i alla slags betongytor oavsett tjocklek eller armering. 

Våra medarbetare är självgående och kan använda sin erfarenhet och kunskap för att hitta lösningar om de stöter på problem. För oss är säkerhet och precision mycket viktigt. Vi arbetar alltid metodiskt och noggrant så att arbetet blir gjort på ett bra och tryggt sätt. 

När vi är klara med arbetet så tar vi med oss avfallet om så önskas och lämnar in det på närmaste återvinningscentral för återvinning. 

Håltagning med rätt metod

När man ska utföra håltagning finns det en mängd olika alternativ att välja mellan. Nedan kan ni läsa kort om de olika alternativ som finns.

Väggsågning: Denna metod väljs oftast när man önskar skapa nya öppningar i betongväggar. Här används en effektiv cirkelsåg med kapacitet att öppna upp väggar upp till ca 90 cm tjocklek.

Vajersågning: Detta är en tystare metod som kan användas i material av nästan vilken tjocklek som helst. Metoden används ofta vid större anläggningsarbeten såsom tunnelbyggen. Det går att skära ut snitt av valfri form samt är möjligt att ta ut hela block utan att göra hål rakt igenom vid behov.

Spårsågning: Denna teknik används gärna vid omdragning av rör av olika slag. Man fräser ut nya utrymmen för att sedan kunna installera exempelvis elkablar, vattenledningar eller rör för golvvärme.

Betongborrning: Denna metod används vid håltagning i betongkonstruktioner. Borrningen kan göras i allt från små till stora dimensioner och ofta använder man sig av en diamantborr eller klinga för att kunna arbeta snabbt, effektivt och med hög precision.

Golvsågning: När man har behov av att öppna upp större hål i golv för att exempelvis skapa ett hisschakt eller ett trapphål är golvsågning rätt metod. Vi har rejäl utrustning som är anpassad till alla slags byggnader.

Välkommen att kontakta oss för att begära offert på håltagning i Stockholm idag!

Håltagning med effektiva metoder