Håltagning Stockholm

Håltagning i alla slags byggmaterial

Vi utför håltagning i Stockholm i alla slags byggnadsmaterial och med en mängd beprövade och förekommande metoder. Håltagning kan behövas vid ett flertal tillfällen. Några exempel är när man önskar avlägsna en vägg för att få en öppen planlösning, när man behöver utöka ett schakt för en hiss eller en rymligare trappa eller för att ge plats åt installationer såsom el eller VVS i en befintlig byggnad.

Vi ser till att håltagningen utförs med rätt metod utifrån rådande förhållanden, effektivt och utan skador på kringliggande strukturer.

Kontakta oss för en kostnadsfri offert på håltagning!


Betonghåltagning

Vi erbjuder håltagning i materialet betong. Att ta nya hål i betong är vanligt vid renoveringar eller ombyggnationer då man behöver dra om ledningar, rör eller kablar. 

Oavsett vad du behöver hålet eller hålen till så kan vi hjälpa till. Vi har bra maskiner för betonghåltagning som gör att vi kan ta hål i den önskvärda storleken. Betongväggar, -golv och -tak kan ha olika tjocklekar och olika mycket armering. Vi erbjuder håltagning i alla slags betongytor oavsett tjocklek eller armering. 

Våra medarbetare är självgående och kan använda sin erfarenhet och kunskap för att hitta lösningar om de stöter på problem. För oss är säkerhet och precision mycket viktigt. Vi arbetar alltid metodiskt och noggrant så att arbetet blir gjort på ett bra och tryggt sätt. 

När vi är klara med arbetet så tar vi med oss avfallet om så önskas och lämnar in det på närmaste återvinningscentral för återvinning. 

Håltagning med rätt metod

När man ska utföra håltagning finns det en mängd olika alternativ att välja mellan. Nedan kan ni läsa kort om de olika alternativ som finns.

Väggsågning: Denna metod väljs oftast när man önskar skapa nya öppningar i betongväggar. Här används en effektiv cirkelsåg med kapacitet att öppna upp väggar upp till ca 90 cm tjocklek.

Vajersågning: Detta är en tystare metod som kan användas i material av nästan vilken tjocklek som helst. Metoden används ofta vid större anläggningsarbeten såsom tunnelbyggen. Det går att skära ut snitt av valfri form samt är möjligt att ta ut hela block utan att göra hål rakt igenom vid behov.

Spårsågning: Denna teknik används gärna vid omdragning av rör av olika slag. Man fräser ut nya utrymmen för att sedan kunna installera exempelvis elkablar, vattenledningar eller rör för golvvärme.

Betongborrning: Denna metod används vid håltagning i betongkonstruktioner. Borrningen kan göras i allt från små till stora dimensioner och ofta använder man sig av en diamantborr eller klinga för att kunna arbeta snabbt, effektivt och med hög precision.

Golvsågning: När man har behov av att öppna upp större hål i golv för att exempelvis skapa ett hisschakt eller ett trapphål är golvsågning rätt metod. Vi har rejäl utrustning som är anpassad till alla slags byggnader.

Frågor och svar om håltagning i betong

Vad är betonghåltagning?

Håltagning är processen att ta bort eller skära ut föremål och hålor från betong genom att använda ett verktyg som är speciellt framtaget för detta syfte, till exempel en borrmaskin.

Denna process kan utföras med olika tekniker och maskiner avhängigt av storleken på området som ska bearbetas.

Vad är fördelarna med håltagning?

Håltagning har ett antal fördelar, bland annat dessa:

  • Det ger möjlighet att dra rör och kablar utan att bryta upp hela betongen.
  • Det är en miljövänlig process, eftersom den inte genererar avfall som behöver tas bort.
  • Det är kostnadseffektivt och kan starkt minska installationstider.
  • Processen är säker och skapar lite buller.

Hur går betonghåltagning till?

När vi tar oss an större projekt inom håltagning använder vi oss ofta av en robot. Vårt arbete har med tiden blivit allt mer automatiserat vilket är något som leder till stora fördelar och som vi är väldigt stolta över. Bland annat gör automatiseringen att arbetet blir mer skonsamt för våra medarbetare som hanterar håltagning i betong. När istället en robot utför arbetet slipper våra medarbetare en arbetsbörda som kan tära och slita ut på kroppen.

Med hjälp av våra maskiner kan vi få många olika typer av arbeten utförda. Robotarna kan bland annat bila upp konstruktioner, klippa i betong och använda olika typer av verktyg för att demolera och riva betong. Mycket användbara maskiner för håltagning.

Vilka säkerhetsåtgärder är nödvändiga för håltagning?

För att säkerställa en säker arbetsmiljö och undvika skador borde olika grundläggande skyddsregler följas inklusive att använda rätt skyddsutrustning som ansiktsmask, hörselskydd, skyddsglasögon och säkerhetshandskar. Det är också viktigt att vara medveten om att maskinen kan bli varm under användning, så det är nödvändigt att hålla avstånd och vara försiktig.

Välkommen att kontakta oss för att begära offert på håltagning i Stockholm idag!

Håltagning med effektiva metoder